Naar inhoud

studietraject muziek - jongeren

Welke lessen krijg je als jongere voorgeschoteld tijdens je studies muziek aan de academie?

Tien jaar leren, in drie fasen: een woordje uitleg...


In de richting muziek leer je:

 • een instrument naar keuze spelen
 • samen spelen met andere mensen
 • geschreven muziek begrijpen
 • de theoretische achtergrond van geschreven muziek kennen
 • de historische achtergrond van geschreven muziek kennen

Je muziekopleiding aan de academie loopt gespreid over drie fasen: lagere, middelbare en hogere graad.


Lagere graad (4 jaar)


In de lagere graad volg je twee vakken: Algemene Muzikale Vorming (notenleer) en instrument. In de Algemene Muzikale Vorming leer je noten lezen en begrijpen, je leert verschillende ritmes kennen en herkennen, je leert blokfluit spelen en zingen, je leert de theorie waarop de klassieke muziek gebaseerd is kennen, kortom je leert alles wat je nodig hebt om op je instrument sneller vooruit te gaan. In de lessen instrument leer je de basistechnieken om je instrument te bespelen.


Lagere 1
 • AMV 2 1/2 uur per week (2 uur "notenleer" en een half uurtje samenzang)
Lagere 2
 • Instrument 1 uur per week
 • AMV 2 1/2 uur per week (2 uur "notenleer" en een half uurtje samenzang)
Lagere 3
 • Instrument 1 uur per week
 • AMV 2 1/2 uur per week (2 uur "notenleer" en een half uurtje samenzang)
Lagere 4
 • Instrument 1 uur per week
 • AMV 2 1/2 uur per week (2 uur "notenleer" en een half uurtje samenzang)

Middelbare graad (3 jaar)


In de middelbare graad volg je drie vakken: Algemene Muziekcultuur (AMC), samenspel en instrument. In de Algemene Muziekcultuur bouw je verder op alles wat je in de AMV geleerd hebt, maar er komen drie belangrijke pijlers bij: muziekgeschiedenis, instrumentenleer en vormleer. In de muziekgeschiedenis leer je belangrijke werken en componisten kennen. In de instrumentenleer leer je welke instrumenten er bestaan, hoe deze instrumenten klinken en hoe het komt dat ze zo klinken. In de vormleer leer je hoe een zin in elkaar zit en je leert de verschillende muziekvormen kennen en herkennen. In de lessen samenspel pas je toe wat je geleerd hebt in de lessen instrument en leer je hoe je dit kunt gebruiken in het samenspel met andere muzikanten. In de les instrument ga je gewoon verder op de weg die je ingeslagen bent in de lagere graad.


 

Middelbare 1

instrument: 1 uur per week
algemene muziekcultuur: 1 uur per week
samenspel: 1 uur per week

Middelbare 2

instrument: 1 uur per week
algemene muziekcultuur: 1 uur per week
samenspel: 1 uur per week

Middelbare 3

instrument: 1 uur per week
algemene muziekcultuur: 1 uur per week
samenspel: 1 uur per week


Hogere graad (3 jaar)


In de hogere graad volg je twee vakken: instrumentaal ensemble en instrument. Instrumentaal ensemble is de opvolger van samenspel. Het leren samenspelen met andere muzikanten is het belangrijkste, de muziek wordt moeilijker, de individuele partijen worden belangrijker, ieder krijgt zijn eigen stem. In de les instrument bouw je verder. De nadruk ligt nu op het zelfstandig leren studeren en zelfstandig naar muziek zoeken.


Hogere 1
 • Instrument 1 uur per week
 • Instrumentaal ensemble 1 uur per week
Hogere 2
 • Instrument 1 uur per week
 • Instrumentaal ensemble 1 uur per week
Hogere 3
 • Instrument 1 uur per week
  Instrumentaal ensemble 1 uur per week

Praktisch

Academie

Markt 5
9340 Lede


Tel:  053 60 68 70
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

openingsuren secretariaat
tijdens het schooljaar
Dag   Openingsuren

Maandag

14.00 - 19.30 uur

Dinsdag

12.30 - 19.30 uur

Woensdag

12.30 - 19.30 uur
Donderdag 12.30 - 19.00 uur

Vrijdag

12.30 - 19.00 uur
Zaterdag 08.00 - 13.00 uur