Naar inhoud

artistiek-pedagogisch project - algemeen

Algemeen

De Academie …

… wil een zo breed mogelijke laag van de bevolking aanspreken
… is een plek waar leerlingen uit vrije wil samen komen om zich artistiek, individueel en sociaal te ontplooien.
… is één van de centra van cultuur in de gemeente.
… is een pluralistische en multiculturele instelling.
… staat open voor andere kunstuitingen naast klassieke muziek en klassiek theater.
… is een organisator van culturele activiteiten door leerkrachten, leerlingen en artiesten van buiten de school.
… zoekt naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties en verenigingen. Zo wil ze helpen om een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines tot stand te brengen.
… zoekt naar samenwerkingsverbanden op artistiek, pedagogisch en structureel/logistiek vlak met de omringende academies, zonder haar eigenheid te verliezen.
… streeft naar overleg met het basis– en secundair onderwijs.
… denkt na over de mogelijke organisatie van bijscholingen muzische vorming voor de leerkrachten uit het leerplichtonderwijs
… verwijst naar de cultuurbeleidscoördinator voor vragen die gesteld worden op cultureel vlak, als deze niet rechtstreeks te maken hebben met de werking van de school.

Kunst is een sociaal gebeuren. De opleiding is dus een groepsgerichte opleiding.
De leerkrachten streven naar een zinvolle samenwerking en maken onderlinge vakoverschrijdende afspraken.
De school streeft naar een sfeer van ontspanning, gemoedelijkheid en leergierigheid, zonder de discipline uit het oog te verliezen.

Praktisch

Academie

Markt 5
9340 Lede


Tel:  053 60 68 70
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

openingsuren secretariaat
tijdens het schooljaar
Dag   Openingsuren

Maandag

14.00 - 19.30 uur

Dinsdag

12.30 - 19.30 uur

Woensdag

12.30 - 19.30 uur
Donderdag 12.30 - 19.00 uur

Vrijdag

12.30 - 19.00 uur
Zaterdag 08.00 - 13.00 uur