Naar inhoud

piano - akoestisch of een digitaal?

een akoestische of een digitale piano

In een wereld vol laptops, GSM's en MP3-spelers is de volgende vraag niet meer dan logisch: is een digitale piano niet even goed als een traditionele akoestische? Heeft een digitale niet meer voordelen dan nadelen en – allerbelangrijkste vraag – kunnen we op deze piano’s niet even goed leren pianospelen?

Het antwoord is meer dan volmondig: NEE!

Een digitale piano is en blijft een imitatie van een akoestische. 
De klank die wordt weergegeven door boxen, via een versterker, wordt eerst ‘gesampled’. Dit wil zeggen dat de klank van een akoestische piano wordt opgenomen en omgezet in digitale informatie. Daarbij worden veel karakteristieken bewaard, maar gaan er ook veel akoestische elementen verloren. Je kunt het vergelijken met een (CD-)opname: de klank is in levende lijve altijd beter.

Maar die klankreductie is niet het enige probleem: op één pianotoets kan je quasi oneindig veel verschillende klanken produceren, al naar gelang de snelheid en de sterkte van de aanslag. Dit geldt zelfs in die mate dat voor een geoefend oor eenzelfde piano in de handen van elke pianist anders klinkt! Deze oneindige variatie tracht men in een digitale piano op te vangen door verschillende samples te maken per toets, maar dat aantal blijft beperkt omdat het digitale geheugen toereikend moet blijven. Een digitale piano kan dus wel klankverschillen maken (voornamelijk volumeverschillen), maar zal niet even fijngevoelig kunnen reageren op elk verschil in de aanslag van de pianist, dan een akoestische. De klankschilder-pianist zal dus een beperkter palet te zijner beschikking hebben.

Onze leerkrachten merken jaar in jaar uit dat leerlingen die oefenen op een digitaal instrument geremd worden in hun pianistieke vooruitgang en ontwikkeling. Dat is al helemaal jammer omdat het leren spelen zo veel oefening vergt dat je maar liefst hebt dat die moeite ook loont.

Bovendien klagen leerlingen vaak al tegen het eind van het eerste jaar, dat ze ‘thuis niet kunnen doen’ wat er in de les gevraagd wordt. Je mag niet vergeten dat zowel de lessen als de concerten en de examens doorgaan op een akoestische piano, die dus anders reageert op gebied van toucher (aanslag), pedaal, dynamiek (luid en zacht, maar dan zeer fijn genuanceerd).

Enkele jaren geleden onderwierp Test-Aankoop een aantal traditionele, akoestische (17) en digitale piano’s (5) aan een test. Ze ondergingen luister- en speelproeven en een labotest. Alle akoestische instrumenten kregen de beoordeling ‘goed’ of ‘redelijk’, terwijl de digitale broertjes alle ‘zwak’ tot ‘slecht’ scoorden. De labometingen waren nog het bedroevendst.
Als alternatief voor een akoestische piano staan ze nergens, schreef Test-Aankoop en geen enkele digitale piano kreeg de titel van ‘beste koop’.

Natuurlijk heeft een digitale piano enkele voordelen, je moet hem niet stemmen (is dat echt zo’n groot voordeel als je bedenkt dat één keer stemmen per jaar volstaat?), je kan hem makkelijker verhuizen, de duurdere modellen kan je als synthesizer gebruiken, je hebt wat elektronische snufjes … maar de digitale piano vervangt door die eigen mogelijkheden de akoestische niet. Als je er een aanschaft moet je dus bekijken waar je hem voor wil gebruiken. Als dat is: leren pianospelen …

Een digitale piano is (gemiddeld genomen) goedkoper dan een akoestische, maar vandaag de dag is er voor alle instrumenten de mogelijkheid tot huren en huurkopen. Als je het goed wil leren, is er dus zeker een manier om het meest geschikte materiaal te kopen. Wist je trouwens dat je kan opteren voor een akoestische piano met een ‘stille modus’? Die kan aangesloten worden op een hoofdtelefoon. Dus als je buren hebt en niet altijd vrijuit kan oefenen, kan je met dit instrument toch voeling blijven houden met een echte piano.

Interessant is dat de akoestische piano zijn waarde behoudt en dus een goede investering is. Akoestische piano’s gaan wel een eeuw mee, ze blijven eeuwig jong, digitale daarentegen worden voorbijgestreefd door nieuwe versies.

(bron: website van de academie van Diest - http://www.hamw.be/index.php?art=159)

Praktisch

Academie

Markt 5
9340 Lede


Tel:  053 60 68 70
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

openingsuren secretariaat
tijdens het schooljaar
Dag   Openingsuren

Maandag

14.00 - 19.30 uur

Dinsdag

12.30 - 19.30 uur

Woensdag

12.30 - 19.30 uur
Donderdag 12.30 - 19.00 uur

Vrijdag

12.30 - 19.00 uur
Zaterdag 08.00 - 13.00 uur